home page

Terrakottahunden

I en gjenmurt grotte ligger levningene av to mennesker, tett omslynget. De har vært døde i over femti år.

«Camilleri skriver med både innlevelse og uanstrengt humor.» Dagbladet

Et gammelt skjulested for våpen - en gjenmurt grotte - blir oppdaget utenfor den sicilianske byen Vigàta. Her finner inspektør Montalbano levningene av to mennesker, tett omslynget. Det dreier seg om en ung mann og en ung kvinne, som har vært døde i nærmere seksti år. Hvem er de? Hvordan døde de, og hvorfor havnet de i grotten? Hvilken rolle spiller terrakottahunden som vokter inngangen?

Amoralsk Spørsmålene fører politiinspektør Salvo Montalbano tilbake til den andre verdenskrigen, året 1943 og noen dramatiske døgn før og under de alliertes landgang. Sicilianske forhold som korrupsjon, politisk dekadens, drap og mafia er sentrale i boken, og Camilleri skildrer på en realistisk måte et kynisk samfunn som er enda mer preget av vold enn vårt. Et samfunn der den sterkestes (les: mafiaens) rett gjelder, og der menneskeliv er lite verdt.

Siciliansk suksess Serien om inspektør Montalbano i den lille fiktive havnebyen Vigàta på sørkysten av Sicilia er oversatt til over tyve språk. Montalbano er en uvanlig klartenkt politimann som navigerer i et farlig farvann mellom politikernes korrupsjon, mafiaens renkespill og menneskenes dårskap. Bøkene om Montalbano er oversatt til over tyve språk og er blitt en forlagssuksess i Italia.

Last modified Saturday, July, 16, 2011