home page

Tvar vodyNa všeobecne známém stanovišti prostituce pod širým nebem najde dvojice metaru casne ráno dva velmi speciální druhy smetí: luxusní zlatý náhrdelník s brilianty a mrtvolu místního predáka velmi vlivné politické strany v zaparkovaném aute. Zdánlive jasný prípad prirozené smrti za ponekud delikátních okolností však má práve ten rozmer, který mu kdosi chtel dát, tak jako voda prijme tvar nádoby, do níž je nalita... První z detektivních príbehu sympatického komisare Salva Montalbana z pomyslné sicilské Vigaty, známý i z televizního zpracování, nás seznámí nejen s Montalbanovým policejním týmem a s jeho vecnou nevestou Livií, ale predevším s jeho duchovním otcem italským spisovatelem Andreou Camillerim, jehož knihy se už v mnoha zemích dlouhodobe usadily na predních místech žebrícku bestselleru.

Andrea Camilleri (nar. 1925), italský spisovatel ze Sicílie, jehož ve svete proslavily svérázné detektivní príbehy.

Last modified Saturday, July, 16, 2011