home page

Vattnets form


Tidigt en morgon hittas den välkände byggmästaren och politikern Silvio Luparello död på en strand där en man i hans ställning absolut inte borde befinna sig. Omständigheterna kring dödsfallet är mystiska och kommissarie Salvo Montalbano förundras över med vilken omsorg den närmaste omgivningen försöker tysta ned dödsfallet. Snart står det klart att lösningen på gåtan står att finna inom Luparellos egen vänkrets. Jakten efter sanningen för kommissarie Montalbano till såväl det sicilianska samhällets topp- som bottenskikt och läsaren får stifta bekantskap med en rad färgstarka personligheter och miljöer.

Last modified Sunday, August, 31, 2014