home page

Drugi kraj koncaDrugi kraj konca stota je Camillerijeva knjiga, a dvadeset peti krimic o policijskom komesaru Salvu Montalbanu.

Andrea Camilleri pisac je vrlo osebujna jezika za koji možemo kazati da je mješavina, cesto i zakucasta, gdjekad i šaljiva, talijanskog jezika i nekoliko talijanskih dijalekata, najvecma sicilijanskih, koja mnoge kriticare navodi da na njoj bruse svoja pera, talijanske citatelje kadšto dovodi do nerazumijevanja, a prevoditelje stavlja pred pred veoma tešku zadacu da pokušaju sacuvati živopisnost i nesvakidašnju duhovitost autorova rukopisa koji mnogo duguje njegovu dobrom poznavanju poglavito filmske tehnike.

Prastara je istina da nitko nije savršen, pa tako ni ovaj hvaljeni pisac. No jedno je sigurno: on je ponad svega covjekoljubiv, i u tomu vrlo ustrajan.
To dokazuje i ovim romanom u kojemu na fonu teške i tragicne aktualne migrantske krize svoga sicilijanskog policijskog komesara i njegove ljude stavlja pred zagonetku jednoga strašnog ubojstva. Intuicijom nadareni Salvo Montalbano na svoj ce se, uobicajeni nekonvencionalni, nacin uhvatiti u koštac s problemom. Dakako, uspješno.

Last modified Wednesday, February, 22, 2017