home page

No em toquis


La desaparició d’una dona jove, casada amb un home vell, és el pretext que du Camilleri a aprofundir en el caràcter polièdric de les dones.


En la línia d’El vestit gris o El cas Santamaria, tots dos publicats per Edicions 62, Andrea Camilleri ens presenta una novel·la contemporània centrada en la desaparició d’una dona jove que es dedica a la crítica d’art, casada amb un vell periodista que respecta els seus desitjos de llibertat. Al comissari Maurizi li toca investigar què ha passat.

Last modified Tuesday, April, 04, 2017