home page





Het geduld van de spin


Het geduld van de spin is het verhaal van een ontvoering op Sicilië.
Op weg naar huis verdwijnt Susanna, een voorbeeldige studente. Haar brommer wordt op een afgelegen weggetje teruggevonden. De ontvoerders eisen een enorme som losgeld... en toch zouden ze moeten weten dat haar ouders niet rijk zijn, althans niet meer.
Een ontvoering om losgeld - of is er een heel ander web gesponnen?
Montalbano volgt de draden.

De vrouw keek Montalbano strak aan, maar zei niets. Na een poosje hakte ze de knoop door en vroeg met een lachje dat de commissaris niet kon duiden: 'Wilt u eieren of...'
Wat bedoelde ze met dat 'of'? Hij kon maar het beste uitproberen wat er dan gebeurde:
'Of ' zei Montalbano.
De vrouw kwam in beweging, ze keek snel even de achterkamer in en deed toen de deur dicht. Daarna ging ze op de stretcher zitten en begon haar bloesje los te knopen.
'Moet je je nog wassen, alles ligt daar achter het gordijn,' zei ze tegen Montalbano.
Nu begreep de commissaris wat dat 'of' betekende. Hij stak zijn arm op.
'Ho maar', zei hij.



‘Camilleri is een libertijn, wars van de staat, de maffia en de knellende banden van het huwelijk – enorm populair in Italië’.
VN’s Thrillergids


‘Sicilië in al zijn geuren en kleuren.’
Trouw


‘Een Italiaanse Maigret’
De Tijd






Last modified Monday, March, 28, 2016