home page
Latri di passu

Latri di passu, e iu povira e pazza
Ca vi cridiva amici, me cumpari
Boni pi' caminari a la trazzera
Quannu agghiorna e 'nmenzu di li rami
S'ammuccianu fantasmi e cosi tinti

Quannu era chiaru
'U pani nni spartimmu e la quartara
Nni liccammu a turnu 'a sarda
Ca pinniva di la canna
Scanciannu auguriu di bona jurnata

Latri di passu, tutti l'arricordu
Li facci vostri ca chiamava amuri
Amicizia, fiducia e m'abbruciava
Ad un focu 'i pagghia ca cridiva
Eternu comu 'u mari ca risacca

Ora ca è notti unn'è ca siti juti
U barracanu nun mi fa cchiù cavuru
Tuttu lu me vinu v'u siti vuvutu

Andrea Camilleri

Poesia musicata e cantata da Olivia Sellerio, pubblicata nel CD Accabbanna (EGEA, 2005) 


 
Last modified Wednesday, July, 13, 2011