home page

Terrakotta KöpekDoğru olanı yapma ve gerçeği arama tutkusunu her daim ön planda tutan Montalbano, bu sefer sadece günümüze yönelik suçların ve suçluların değil, Sicilya’nın kadim tarihine dek varan, Araplardan Hıristiyanlara uzanan bir düzlemde, katman katman bir kültür yumağının içinde debelenip duran insanların ardı sıra maceralara atılıyor. Bir yandan Güney İtalya’nın çokkültürlü kadim tarihini, bir yandan II. Dünya Savaşı dönemi İtalya’sını, bir yandan görkemli bir aile trajedisini anlatan Camilleri, okurlarına mafya, yozlaşan kurumlar, yasadışı ticaret üçgeninde sürüklenen bir polisiye sunuyor. Olaylar, zamanlar ve mekânlar arası bir bulmaca olan Terrakotta Köpek’te Camilleri, ustalığını bir kez daha kanıtlarcasına vites artırıyor.

Last modified Saturday, December, 18, 2021