home page

De loop der dingen


'De loop der dingen', Camilleri's eerste thriller, werd in 1968 geschreven en destijds afgewezen door 14 uitgevers! Pas 25 jaar later begon hij te schrijven over de norse commissaris Montalbano en werd op slag beroemd. 'De loop der dingen', hoewel zonder Montalbano, is zeer geslaagd: een scherper beeld van de loop der dingen op SiciliŽ is moeilijk te vinden. Op een snikhete septemberdag vindt een boer een lijk op zijn land. De benen van de dode zijn in plastic gewikkeld en de handen op de rug gebonden. Zijn schoenen staan keurig op zijn borst. 'Die wou er vandoor', zegt de boer. Dezelfde avond wordt er op een man geschoten. Lang blijft onduidelijk of er verband is tussen die twee voorvallen. Op SiciliŽ zijn de wegen kronkelig.

Camilleri schrijft een soepel, lenig proza en overvalt je soms onverhoeds met zijn geheel eigen soort humor.
Willy Wielek, Trouw

Last modified Monday, March, 28, 2016