home page

Colún Deataigh


Úrscéal faoi phobal na Sicile le linn na naoú céad déag, pobal a d'fhulaing go mór faoi dhaorsmacht Salvatore Barbabianca. Ach tá cabhlach ag teacht chun an oileáin a chuirfidh deireadh leis sin.

This novel tells how the people of Sicily suffered under the tyrant Salvatore Barbabianca, and of how a fleet finally arrived to challenge his reign.

Last modified Monday, April, 22, 2013